გიორგი წიკლაური Head of Trainer team

ფიტნეს ინტრუქტორი: გიორგი წიკლაური

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი  - Sakemata Academy- 2017 წ

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი   - MFG Training School – 2017 წ.