ფასები

ერთჯერადი ვიზიტი

15 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45
 • -
 • -

1 თვიანი (დღის) ულიმიტო

40 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00
 • -
 • -

1 თვიანი ულიმიტო

50 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45
 • -
 • -

დამშვები სამაჯური

20 ლარი

 • შესვლა :
 • გამოსვლა :
 • -
 • -

დამშვები ბარათი

0 ლარი

 • შესვლა :
 • გამოსვლა :
 • -
 • -

ინდივიდუალური პროგრამა

0 ლარი

 • შესვლა :
 • გამოსვლა :
 • -
 • -

3 თვიანი ულიმიტო

150 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:30
 • -
 • -

6 თვიანი ულიმიტო

300 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:30
 • -
 • -

1 წლიანი ულიმიტო

499 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45
 • -
 • -

აერობიკა

20 ლარი

 • შესვლა :
 • გამოსვლა :
 • -
 • -