ნინო კუპატაძე

ფიტნეს ინტრუქტორი: ნინო კუპატაძე

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი  - Sakemata Academy- 2017 წ