ფასები

დამშვები ბარათი

10 ლარი

 • დასწრების აღმრიცხველი

ინდივიდუალური პროგრამა

30 ლარი

 • ვარჯიშისა და კვების პროგრამა

აერობიკა

70 ლარი

 • 3 დღე კვირაში

დილის ულიმიტო (1 თვე)

50 ლარი

 • შესვლა : 8:00-10:00
 • გამოსვლა : 8:00-12:00

დღის ულიმიტო (1 თვე)

65 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00

ულიმიტო (1 თვე)

85 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45

დილის ულიმიტო (3 თვე)

130 ლარი

 • შესვლა : 8:00-10:00
 • გამოსვლა : 8:00-12:00

ულიმიტო (2 თვე)

160 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45

დილის ულიმიტო (2 თვე)

90 ლარი

 • შესვლა : 8:00-10:00
 • გამოსვლა : 8:00-12:00

დღის ულიმიტო (2 თვე)

110 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00

ულიმიტო (2 კვირა)

50 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45

დღის ულიმიტო (2 კვირა)

40 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00

დილის ულიმიტო (2 კვირა)

35 ლარი

 • შესვლა : 8:00-10:00
 • გამოსვლა : 8:00-12:00

დილის ულიმიტო (6 თვე)

240 ლარი

 • შესვლა : 8:00-10:00
 • გამოსვლა : 8:00-12:00

დღის ულიმიტო (6 თვე)

270 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00

დღის ულიმიტო (3 თვე)

150 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00

ულიმიტო (6 თვე)

420 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45

დილის ულიმიტო (12 თვე)

430 ლარი

 • შესვლა : 8:00-10:00
 • გამოსვლა : 8:00-12:00

დღის ულიმიტო (12 თვე)

500 ლარი

 • შესვლა : 8:00-15:00
 • გამოსვლა : 8:00-17:00

ულიმიტო (12 თვე)

780 ლარი

 • შესვლა : 8:00-23:30
 • გამოსვლა : 8:00-23:45