ხშირად დასმული კითხვები

რეგისტრაციისთვის საჭიროა მობრძანდეთ დარბაზში 8:00-დან 22:00-მდე (მიმღების სამუშაო დროს) და იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი ნებისმიერი სახის დოკუმენტი + თანხა (ან საბანკო ბარათი) აბონიმენტის შესაძენად. 

დარბაზი მუშაობს

8:00 - 23:45

 

მომხმარებლის რეგისტრაცია შესაძლებელია (აბონიმენტის შეძენა)

8:00-დან 22:00-მდე

მწვრთნელების კონსულტაცია და მათი მეთვალყურეობის ქვეშ ვარჯიში შედის ნებისმიერი ტიპის აბონიმენტში და ასევე ერთჯერად ვიზიტში + ფიტპასის აბონიმენტშიც 

 

კონსულტაცია მოიცავს:

 

- ზოგადი კონსულტაცია/ინფორმირება და ინდივიდუალური რჩევის მიცემა

- ინფორმაციის მიწოდება, თუ რომელი ტრენაჟორი რომელი კუნთვისთვისაა განკუთვნილი

- ჩვენება/ახსნა, თუ როგორ სრულდება კონკრეტულ ტრენაჟორზე ვარჯიში

 

ინდივიდუალური პროგრამა არის ინდ.პიროვნებაზე მორგებული ვარჯიშისა და კვების პროგრამა, რომელიც ეხმარება პიროვნებას დასახული მიზნის მიღწევაში, მის შედგენამდე მწვრთნელი შეისწავლის ინდივიდუალურად პიროვნების არსებულ მდგომარეობას და სურვილებს (მიზნას)  და მხოლოდ მას მერე ხდება პროგრამის შედგენა, ინდივიდუალური პროგრამა დგება პროფესიონალი მწვრთნელების მიერ.

დარბაზში ვიზიტისას აუცილებელია თან იქონიოთ:

სავარჯიშო ფეხსაცმელები (კონკრეტულად დარბაზისთვის განკუთვნილი)

სპორტული ტანსაცმელი

სანდლები და პირსახოცი - საშხაპისთვის

პირსახოცი დარბაზისთვის (რომელსაც იყენებთ ვარჯიშისას)

მწვრთნელები მუშაობენ ყოველდღე 9:00 დან 22:00 მდე.

- მწვრთნელების კონსულტაცია და მათი მეთვალყურეობის ქვეშ ვარჯიში

- ფიტნესი - ტრენაჟორები და თავისუფალი წონები 

- კარდიო ზონა - სარბენი ბილიკები, თხილამურები და ველოსიპედები

- აერობიკა - აერობიკის ზონა

- დამატებითი- გასახდელები და საშხაპეები, ფინური საუნა

- ფიტნეს ბარი - საკვები დანამატები და სასმელები

საკემატა წარმოდგენილი არის 2 ფილიალი თბილისში:

1.  ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი 29

2. ქ. თბილისი, გლდანი მუხიანის გადასახვევი (ა.გობრონიძის 1)

 

 

შეთანხმება ფიტნეს ცენტრით სარგებლობის შესახებ


 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვიზიტისას თან იქონიოს დამშვები ბარათი/სამაჯური/სტიკერი (რომელიც საჭიროა ცენტრში შესასვლელად და გამოსასვლელად)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვიზიტისას აუცილებლად დააფიქსიროს მოსვლა და წასვლა
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვიზიტისას თან იქონიოს კონკრეტულად სავარჯიშოდ განკუთვნილი სუფთა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ასევე პირსახოცი ვარჯიშისას ინვენტარზე დასაფენად
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია საკუთარი ნივთები განათავსოს გამოსაცვლელ ოთახში არსებულ კარადებში და მოახდინოს მისი მოყვანა დაკეტილ მდგომარეობაში
 ფიტნეს ცენტრი პასუხს არ აგებს კლუბის წევრის მიერ დაკარგულ ფულზე, ძვირფას საგნებსა და სხვა ნივთებზე, რომლებიც შესანახად მიბარებული არ იყო ფიტნეს ცენტრის ადმინისტრაციისთვის
 ფიტნეს ცენტრის წევრი პასუხისმგებელია კლუბის წევრისთვის, როგორც მისთვის ასევე სხვისთის და ფიტნეს ცენტრისთვის მიყენებულ ზიანზე - რომელიც წარმოშვა კლუბის წევრის განზრახ ან გაუფრთხილებელმა ქმედებამ/უმოქმედობამ (მას შეეძლო თავიდან აეცილებინა ან შეემცირებინა ზიანი)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გაუფრთხილდეს დარბაზის ინვენტარს - გამოიყენოს ის მხოლოდ დანიშნულებისამებრ/ინსტრუქციის მიხ. (ჰანტელები, ფირფიტები, სავარჯიშო მოწყობილობები, საშხაპეები, კარადები და სხვას) დაიცვას სისუფთავე და წესრიგი
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ვარჯიშის დასრულების შემდეგ ინვენტარი დავაბრუნოს ადგილზე (ფირფიტები მოხსნას ღერძებიდან და ა.შ.)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ცენტრში დაიცვას საზოგადოებრივი წესრიგი (დაუშვებელია ხმამაღალი საუბარი, ბილწსიტყვაობა, გამოსაცვლელ სივრცეში შიშველი სიარული და ა.შ. - რაც დისკომფორტს უქმნის გარშემომყოფებს ან/და ეწინააღმდეგება ეთიკის ნორმებს)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გაითვალისწინოს მწვრთნელის რეკომენდაციები, ასევე მიაწოდს ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საჭიროებისამებრ
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დაიცვას ჰიგიენის ნორმები, ასევე დაუშვებელია: ცენტრში (გამოსაცლელ ოთახებში, თუ სხვაგან) საპარსი საშუალებების გამოყენება, საუნაში შხაპის მიღების გარეშე შესვლა, საუნაში შიშველი დაჯდომა, საშხაპეში და საუნაში არაშხაპისთვის განკუთვნილი ფესხსაცმლით ან/და ფეხშიშველი შესვლა, საუნის ღუმელზე წყლის დასხმა.
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია ერთპიროვნულად ისარგებლოს კუთვნილი ბარათით/აბონიმენტით
საკუთარი ბარათის გადაცემა სხვისთვის (დარბაზის სარგებლობის მიზნით) ჯარიმდება 30 ლარით, ასევე ამ ქმედებისთვის ცენტრი უფლებამოსილია გააუქმოს აბონიმენტი და მომხმარებლი შეიყვანოს შავ სიაში გაფრთხილების გარეშე (ანაზღაურების გარეშე)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია გამოსაცვლელ ოთახში კარადებით ისარგებლოს მხოლოდ დარბაზში ყოფნის დროს. დარბაზში არსებულ გამოსაცვლელ ოთახებში კარადების მითვისება, დაკეტილის დატოვება შიგნით განთავსებული ნივთებით იმ დროს როდესაც მომხამრებელი არ სარგებლობს დარბაზით, ითვალისწინებს ჯარიმას 100 ლარის ოდენობით, კარადაში დატოვებული ნივთები არ ექვემდებარება შენახვს და ასევე ამ ქმედებისთვის ცენტრი უფლებამოსილია გააუქმოს აბონიმენტი და მომხმარებლი შეიყვანოს შავ სიაში გაფრთხილების გარეშე (ანაზღაურების გარეშე)
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დარბაზი დატოვოს არაუგვიანეს მისი აბონიმენტით გათვალისწინებული დროისა, რომელიც განთავსებულია კომპანიის საიტზე
www.sakematafitness.ge, ასევე აღნიშნული ინფორმაცია მიწოდებულია მისთვის აბონიმენტის შეძენისას, დარღვევა ითვალისწინებს ჯარიმას 30 ლარის ოდენობით. ჯარიმის არგადახდის შემთხვევაში აბონიმენტი უქმდება (ანაზღაურების გარეშე), მომხმარებლი კი შედის შავ სიაში!
 ფიტნეს ცენტრის წევრი ვალდებულია დაიცვას აღნიშნული შეთანხმებით გათვალისწინებული წესები, + დამატებითი,სხვა რომელიც განთავსებულია ფინტენს ცენტრის ოფიციალურ საიტზე www.sakematafitness.ge, უშუალოდ დარბაზში და სხვა ხელმისაწვდომ ადგილას, მათი არდაცვა ითვალისწინებს შესაბამის ჯარიმებს და ასევე მათი დარღვევისთვის შესაძლებელია აბონიმენტის გაუქმება და მომხმარებლის შავ სიაში შეყვანა (ანაზღაურების გარეშე).
 ფიტნეს ცენტრი უფლებამოსილია უქმე დღეებში ან/და პროფილაქტიკის მიზნით შესაძლოა მოკლე ხნით შეწყვიტოს მომსახურება ან მისი ცალკეული სახეობა, რის შესახებაც 1 დღით ადრე შეატყობინებს (გამონაკლის შემთხვევებში იმავე დღეს, როდესაც აღნიშნული შეფერხება გამოწვეული კომპანიისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით) მომხმარებლებს ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხით - სმს, FB გვერდი, კომპანიის საიტი www.sakematafitness.ge და ა.შ.
 ყველა აბონიმენტი აქტიურდება პირველი შესვლიდან ან მისი შეძენიდან არაუგვიანეს 10 დღეში ავტომატურად (თუ 10 დღემდე შესვალა არ დაფიქსირდა)
 შეძენილი სერვის(ებ)ის ღირებულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება
 ფიტნეს ცენტრი, შპს საკემატა ს.ნ.404507299 უფლებამოსილია დაამუშაოს ან/და გადასცეს, მესამე პირ(ებ)ს ფიტნეს ცენტრის წევრის პერსონალური მონაცემები და ნებისმიერი სხვა ტიპის ინფორმაცია მისთვის ფასდაკლების, სარეკლამო მომსახურების მიღების ან ნებისმიერი სხვა შეთავაზების განხორციელების მიზნით, ასევე შპს საკემატა უფლებამოსილია თავად განახორციელოს ჩემთვის ყველა ზემოაღნიშნული შეთავაზება.
ასაკობრივი შეზღუდვა
1. 15 წლის ქვემოთ პირები დაიშვებიან მხოლოდ ინდივიდუაურ ვარჯიშზე ანუ პერსონალური მწვრთნელის აყვანის შემთხვევაში ან/და 1 საათიან ვარჯიშზე (პერსონალური 1 საათიანი ვარჯიში) რომელიც თავის მხრივ სრულდება მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ.
2. 15-16 წლის პირები დაიშვებიან მხოლოდ მწვრთნელის ან/და მშობლის თანხმობით (მწვრთნელი წყვეტს შეუძლია თუ არა კონკრეტულ პიროვნებას მიიღოს დატვირთვები,შესაბამისად დატვირთვებსაც ადგენს თავად,ანუ სავალდებულოა პროგამის შედგენა/შეძენა).
3. 17 წლის და ზემოთ ასაკის პირები დაიშვებიან სტანდარტულად, შეზღუდვის გარეშე

პერსონალური ფიტნეს ასისტენტის მომსახურება გულისხმობს ნახევრად დისტანციურად პერსონალური მწვრთნელის მომსახურებას
 
 
რას იღებთ ასისტენტისგან:
 
- ასისტენტი შეისწავლის თქვენს არსებულ მდომარეობას და მიზნებს, რის საფუძველზეც შეგიდგენთ თქვენზე მორგებულ სავარჯიშო და კვებით პროგრამას (სავარჯიშო პროგრამის შედგენა 3-4 დღიანის, ხდება დარბაზში, ადგენს მწვრთნელი და გიხსნით თუ რომელი ვარჯიში როგორ უნდა შეასრულოთ)
- დასახავს მოკლე და გრძელვადიან მიზნებს (პროგრამის ჭრილში)
- მოახდენს დასახული მიზნების შესრულების მონიტორინგს (ყოველკვირეულად / დისტანციურად)
- საჭიროების შემთხვევაში მოახდენს პროგრამის კორექტირებას (დინამიკიდან და ყოველკვირეული შედეგიდან გამომდინარე - დისტანციურად ან ადგილზე, საჭიროების მიხ.)
- ექნება მუდმივი კავშირი თქვენთან - გააკეთებს ყოველკვირეულ და ყოველთვიურ შეფასებას 
- მაღალი ჩათულობით დაგეხმარებათ დასახული მიზნების მიღწევაში
 
ამ ეტაპზე აღნიშნული მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ გლდანის ფილიალში
პერსონალური მწვრთნელის მომსახურება გულისხმობს ინდივიდუალურ მომზადებას მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ (12 ვარჯიში)
 
რას იღებთ პერსონალური მწვრთნელისგან:
 
- თქვენზე მორგებულ სავარჯიშო და კვებით პროგრამის შედგენა (მიზნებიდან გამომდინარე)
- ინდივიდუალური ვარჯიშები, რომლსაც წარმართავს მწვრთნელი
- დასახული მიზნების შესრულების მონიტორინგი და მუდმივი Live უკუკავშირი 
- საჭიროების შემთხვევაში  პროგრამის კორექტირება
- მაღალი ჩათულობა რომელიც გეხმარებათ დასახული მიზნების მიღწევაში