მალხაზ ძიძიშვილი

ფიტნეს ინტრუქტორი: მალხაზ ძიძიშვილი

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი  - Sakemata Academy- 2019 წ