გოგა ჯაკონია

ფიტნეს ინტრუქტორი: გოგა ჯაკონია

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი  - Sakemata Academy- 2019 წ