ნათია კვიციანი

ფიტნეს ინტრუქტორი: ნათია კვიციანი

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი  - Sakemata Academy- 2020