ნიკოლოზ ბიწაძე

ფიტნეს ინტრუქტორი: ნიკოლოზ ბიწაძე

 

სპორტული მიღწევები:

2007-2017 აქტიური ფეხბურთში
2018-დან აქტიური ფიტნესში
 

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინსტრუქტორი - MFG - 2019

პერსონალური ფიტნეს ინსტრუქტორი - MFG - 2020

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი  - Sakemata Academy- 2021 წ
 
 
Page: