ნიკოლოზ ბიწაძე

ფიტნეს ინტრუქტორი: ნიკოლოზ ბიწაძე

სპორტული მიღწევები:

2007-2017 აქტიური ფეხბურთში
2018-დან აქტიური ფიტნესში

სერთიფიკატები:

ფიტნეს ინსტრუქტორი - MFG - 2019

პერსონალური ფიტნეს ინსტრუქტორი - MFG - 2020

ფიტნეს ინტრუქტორის სერტიფიკატი - Sakemata Academy- 2021 წ
Page: